Kontakt

CyS – Akadémia Petra Sagana
Rajecká 3, 010 01 Žilina

Občianske združenie
Registrované na Ministerstve vnútra pod číslom: WS/1-900/90-4856

IČO: 30227739
DIČ: 2020637553

Číslo účtu: 20103517/6500
IBAN: SK21 6500 0000 0000 2010 3517
SWIFT: POBNSKBA
Web: www.cys-petersaganacademy.sk

mail: cys@cys-zilina.sk

Športové zariadenie, dielňa a sklad:
Spojená škola – Športové gymnázium
Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

 

Milan Novosad
predseda združenia

Tel: 0905 980 901
e-mail:milan@cys-zilina.sk

milan@cys-zilina.sk
Ing. Michal Vyšňa
sekretár, tréner Rajecké Teplice

tel: 0902 861 719
e-mail: miso@cys-zilina.sk

Mgr. Matej Vyšňa
manažér

tel: 0904 984 294
e-mail: matej@petersagan.com

matej@petersagan.com
Milan Lukáč
mechanik, tréner

Tel: 0904 522 454
e-mail:145mino@gmail.com

Boris Mičuda
mechanik, tréner