O nás

CyS je samostatné združenie s právnou subjektivitou, registrované na Ministerstve vnútra dňa 8.1.1992, pod číslom WS/1 – 900/90 – 4856.

Po zisku titulu majstra sveta v roku 2015 prišiel Peter Sagan s myšlienkou podporiť klub, v ktorom kedysi vyrastal a rozhodol sa prepojiť svoje meno s CyS Žilina. Vznikol tak projekt určený na rozvoj cyklistiky v našom regióne s názvom CyS – Akadémia Petra Sagana. Aktuálne náš klub patrí medzi najlepšie cyklistické kluby na Slovensku venujúce sa mládeži.

V súčasnosti klub úzko spolupracuje so Športovou školou na Rosinskej ceste č. 4 v Žiline. 

CyS – Akadémia Petra Sagana aj naďalej zabezpečuje výchovu talentov a šírenie idei o cyklistike ako o najekologickejšom spôsobe dopravy. Jednou z ďalších hlavných zásad činnosti CyS je zásada, športom – cyklistikou za zdravé telo, ducha a proti drogám a násiliu. Vychovávanie čestných športovcov v duchu fair play. Členovia CyS – Akadémie Petra Sagana sa zúčastňujú podujatí v týchto športových odvetviach:

  • cestná cyklistika
  • horská cyklistika
  • cyklokros
  • beh

CyS zabezpečuje vedenie športovcov v oblastiach:

  • trénerskej
  • lekárskej a masérskej
  • pedagogicky – psychologickej
  • organizačne – technickej

CyS – Akadémia Petra Sagana je členom:

Milan Novosad
predseda združenia a hlavný tréner
Mgr. Matej Vyšňa
manažér spolku
Ing. Michal Vyšňa
sekretár spolku a tréner
Milan Lukáč
tréner a mechanik
Boris Mičuda
mechanik, tréner