2 % z daní 2023

CyS – Akadémia Petra Sagana je opäť zaregistrovaná ako príjemca vašich 2% z daní. Aj touto cestou nás môžete podporiť a darovať nám časť financií z vašich daní na našu činnosť s mládežou. Ak ste sa rozhodli podporiť práve nás tak nižšie pod článkom nájdete vzorové tlačivo na darovanie 2% z daní pre zamestnancov. Tu je potrebné doplniť vaše údaje a sumy z „Potvrdenia“. Ak budete vyplňovať čisté tlačivo, tak prosíme dole zakliknúť súhlas so zaslaním údajov. K tomu je potrebné ešte priložiť tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“, ktoré vám vyplnené na požiadanie dá váš zamestnávateľ. Obe riadne vyplnené a podpísané tlačivá (originály) treba najneskôr do 30.4. odovzdať na daňový úrad príslušný podľa miesta trvalého bydliska darcu.

Kto si sám podáva daňové priznanie, môže nám darovať 2 % vyplnením nasledovných údajov o príjemcovi v príslušnej časti daňového priznania:

Obchodné meno alebo názov: CyS-Akadémia Petra Sagana
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Rajecká 2789/3, 010 01 Žilina
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 30227739

Vopred ďakujeme za podporu žilinskej cyklistiky.

Vzor tlačiva pre zamestnancov: