2 percentá

Aj tento rok sme zaregistrovaní na poberanie 2% z dane z príjmu. Ak chcete vaše 2% darovať práve nám, tak nižšie nájdete inštrukcie ako na to. Na konci článku nájdete predvyplnené tlačivo – vyhlásenie na darovanie 2 % z daní pre zamestnancov. Je potrebné doplniť tam vaše údaje a sumy z „Potvrdenia“. Dá sa to vyplniť v počítači a potom vytlačiť, alebo si to treba vytlačiť a vyplniť ručne. 
K tomu je potrebné ešte priložiť tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“, ktoré vám vyplnené na požiadanie dá váš zamestnávateľ.
Obe riadne vyplnené a podpísané tlačivá (originály) treba najneskôr do 30.4. odovzdať na daňový úrad príslušný podľa miesta trvalého bydliska 
darcu. Ak si to odovzdáte sami, tak prosím o doručenie fotografie/kópie vyhlásenia na email miso@cys-zilina.sk, aby sme vedeli koľko € môžeme očakávať. 

Živnostníci používajú iné tlačivo, ktoré sa odovzdáva spolu s daňovým priznaním elektronicky!

Kto si teda sám podáva daňové priznanie, môže darovať 2 % na CyS vyplnením nasledovných údajov v príslušnej časti daňového priznania:

Obchodné meno alebo názov:         CyS – Akadémia Petra Sagana
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:         Rajecká 3, 01001 Žilina
Právna forma:                                      Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):          30227739

Opäť by sme prosili doručiť alebo zaslať mailom na miso@cys-zilina.sk kópiu príslušnej časti daňového priznania alebo aspoň o oznámenie darovanej čiastky.

Vopred ďakujeme za podporu žilinskej cyklistiky.

 
Predvyplnené tlačivo pre zamestnancov: Vyhlasenie 2%

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.